Dom dla truckera

Jak zwykle o tej porze roku ze zdziwieniem zauważamy, że to już tuż, tuż, jak będziemy mówili o roku 2015 jako “minionym”. Czy czas zwariował?  Być może dlatego, że żyjemy w świecie naładowanym informacjami i środki przekazu są wszechobecne – czas ucieka coraz...